Motor Huren
Na het verzenden van dit formulier ontvangt u van Affetto Ducati een email met bevestiging van de huuraanvraag. Mocht u dan nog vragen hebben kunt u ons bereiken op 024-6222001 of via info@affettoducati.com

Huurperiode

dag: vanaf voorgaande dag 17.00 uur tot 10.00 uur opvolgende dag
weekend: vrijdag na 16.00 uur tot maandag 10.00 uur
midweek: dinsdag 10.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
langere of aangepaste periode: in overleg; wij doen met genoegen een speciale aanbieding

Algemene Voorwaarden

  • Verzekering: onze motoren zijn WA en casco verzekerd met een eigen risico van € 1000.
  • Verlaging van het eigen risico tot € 500 is mogelijk à  € 10 per dag.
  • Voor alle motoren geldt de minimum leeftijd van  de berijder 24 jaar, met een geldig rijbewijs.
  • Ophalen en terugbrengen van de motoren buiten onze openingstijden alleen op afspraak.
  • Zie de Regels voor de Verhuur van Motoren hieronder

Algemene Voorwaarden

  • Verzekering: onze motoren zijn WA en casco verzekerd met een eigen risico van € 1000.
  • Verlaging van het eigen risico tot € 500 is mogelijk à  € 10 per dag.
  • Voor alle motoren geldt de minimum leeftijd van  de berijder 24 jaar, met een geldig rijbewijs.
  • Ophalen en terugbrengen van de motoren buiten onze openingstijden alleen op afspraak.
  • Zie de Regels voor de Verhuur van Motoren hieronder

Regels voor de Verhuur van Motoren

versie 10.06: maart 2024

Huurperiode, openingstijden

De motoren kunnen gehuurd worden voor de perioden zoals vermeld op onze tarievenlijst. In beginsel kunnen gehuurde motoren worden opgehaald en teruggebracht tijdens onze openingstijden. Terug brengen buiten onze openingstijden kan alleen op nadrukkelijke afspraak en onder bijzondere voorwaarden.

Bij te late inlevering brengen wij € 15 per uur in rekening.

Tarieven

De basis huurtarieven zijn zoals vermeld in ons Overzicht Tarieven. Daarbij is ook het inbegrepen aantal “vrije kilometers” vermeld, evenals de vergoeding voor extra kilometers. Alle bedragen zijn inclusief BTW, exclusief brandstof, kleding en eventuele extra accessoires.

Verzekering

De motoren zijn WA en casco verzekerd met een eigen risico voor de huurder van € 1000. Het eigen risico kan verlaagd worden tot € 500 tegen een vergoeding van € 10 per dag.

Bij schade waarbij derden betrokken zijn dient u direct de politie te verwittigen. Bij pech of schade die normaal gebruik onmogelijk maakt dient u ons z.s.m. op de hoogte te stellen. Bij de motor wordt een groene kaart en een alarmslot meegeleverd. Dit slot moet bij het parkeren van de motor altijd worden gebruikt, evenals het stuurslot van de motor. Tijdens de nacht, tussen 19.00 uur en 8.00 uur, moet de motor in een afgesloten ruimte of bewaakt worden gestald. Verzekeringspolissen zijn ter inzage bij Affetto. Voor de motoren is verzekering alleen van kracht voor bestuurders van tenminste 24 jaar oud.

Gebruik van de gehuurde motoren

De motoren mogen uitsluitend worden gebruikt op openbare verharde wegen. In geen geval mag ervan gebruik worden gemaakt voor races, circuitrijden etc. en overige wedstrijdevenementen. Het gebruik van een tanktas is niet toegestaan, anders dan na overleg. Het maken van wheelies, burn outs, stoppies en overige acrobatische toeren zijn ten strengste verboden en de daaraan te wijten extra slijtage moet door de huurder worden vergoed. Boetes en andere gevolgen van evt. verkeersovertredingen zijn uiteraard voor rekening en verantwoording van de huurder en worden op de huurder verhaald.

De huurder vrijwaart Affetto Ducati voor alle schade ontstaan ten gevolge van of tijdens het onder zich hebben van de gehuurde motor, zoals onder meer ten gevolge van boetes, overtredingen, en/of inbeslagname en/of verbeurdverklaring van de motor, alsmede voor aansprakelijkheid van derden verbandhoudende met het gebruik en/of onder zich hebben van de motor.

De huurder

Uitsluitend de huurder mag de motor als bestuurder berijden. De huurder dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs A voor zware motoren en een geldig Nederlands paspoort, beide bij of voor het afhalen van de motor te overleggen.

Voor de motoren geldt een minimum leeftijd van de huurder van 24 jaar.

Aflevering en inname

De motoren worden met een volle tank en in goede staat afgeleverd en wij verwachten de motor in overeenkomstige toestand op het afgesproken tijdstip terug. Tussentijds ontstane beschadigingen anders dan door normaal gebruik zijn voor rekening van de huurder. Als wij de motor moeten aftanken berekenen wij de kosten van de brandstof plus € 10 behandelingskosten door aan de huurder.

Reservering en betaling

Aanvraag voor reservering kan telefonisch of per email plaatsvinden. U ontvangt van ons een kostenopgave met invulformulier per email (of zonodig telefonisch of per post). U ontvangt een bevestiging per email. Alle vooruit betaalde bedragen worden geheel verrekend bij de eindafrekening. Een de huurder toekomend saldo wordt z.s.m. aan de huurder teruggestort.

Waarborg

De waarborgsom bedraagt € 750 of het bedrag van het vaste huurbedrag als dat € 750 overschrijdt. Voor of bij het afhalen van de motor dient de huurder de waarborgsom te betalen, bij voorkeur door voorafgaande overschrijving (zie voorgaande punt) of ter plekke; contant of per pin. De waarborgsom wordt, tenzij beschadiging van de motor wordt geconstateerd, verrekend met de eindafrekening.

Motoren

Scrambler

Monster

Multistrada V2

Multistrada V4

Streetfighter V2

Diavel V4

Desert X Rally

HYPERMOTARD 698 RVE